درباره ما

اعضای تیم

دکتر شهاب فرقانی

دکتر شهاب فرقانی

مدیر انفورماتیک

دکتری تخصصی معماری کامپیوتر
مهندس میر امین موسوی  نژاد

مهندس میر امین موسوی نژاد

کارشناس ارشد فناوری

کارشناس ارشد رشته مهندسی نرم افزار
مهندس فاطمه قلی پور

احمد رحیمی

کارشناس فروش

کارشناس مهندسی نرم افزار
مهندس نوید الهام آریا

مهندس نوید الهام آریا

کارشناس فنی

کارشناسی مکانیک سیالات